سیستم های اسپرینکلر آتش نشانی برای اکثر افراد ساده به نظر می رسد. اما آیا تا به حال متوجه طیف گسترده ای از سر اسپرینکلر آتش نشانی موجود در فضاهای تجاری، خرده فروشی و مسکونی شده اید؟ اگرچه ممکن است برای شما یکسان به نظر…